Gerda

Aan het begin van de cursus ‘Digitale didactiek’ op de Hogeschool Utrecht kwam ze binnen en zei meteen: “Ik vind dat ik er iets mee moet, met ICT, maar ik geef Helpende Welzijn.” Ik begreep niet wat ze bedoelde en keek haar vragend aan. “Zorg en Welzijn gaat om intermenselijk contact. Computers verstoren dat eerder dan dat ze er aan bijdragen. Ik zie niet hoe ICT iets kan betekenen voor het onderwijs dat ik geef.” Ik ben erg blij dat ze is gebleven bij dit keuzevak. Na drie weken kwam ze opgetogen de les binnen. “Dit geloof je niet,” zei ze. “Ik ben zo ongelofelijk enthousiast!” Ze had weinig aanmoediging nodig om haar eerste positieve ervaring met de inzet van ICT in haar eigen onderwijs uitgebreid met ons te delen.

Ze vertelde dat een groot deel van haar leerlingen taalzwak is (helpende welzijn is een MBO niveau 2 opleiding). Iedere keer werpt dat allerlei drempels op, ook op momenten dat het onderwijs niet draait om taalverwerving. Zo is bijvoorbeeld het schrijven van stageverslagen voor veel van deze leerlingen een regelrechte kwelling. En het nakijken ervan, door de docent, overigens ook. Ze had bedacht om haar leerlingen in plaats van geschreven stageverslagen ‘digitale verhalen’ te laten maken. Een verslag in woord en beeld. Haar leerlingen maakten foto’s op hun stage en verwerkten dat tot een digitaal verhaal met gesproken tekst. Ze liet een voorbeeld van Gerda, een van haar leerlingen, zien.

NB Dit is een compilatie het de complete, veel langere digitale verhaal van Gerda.

Ik was diep onder de indruk. Om verschillende redenen. In de eerste plaats had deze leraar-in-opleiding zichzelf de kans gegeven te ontdekken wat ICT mogelijk kon bijdragen aan haar onderwijs. Ondanks het gebrek aan vertrouwen daarin, had dat haar niet als vooroordeel in de weg gestaan. Naast haar bereidheid om te ontdekken, vond ik dit een prachtig voorbeeld van een krachtige inzet van ICT. Gerda had ongetwijfeld veel meer plezier beleefd aan het maken van een digitaal verhaal, dan aan het maken van een geschreven verslag. Ik vermoed dat de kwaliteit ook veel hoger was en dat haar digitale verhaal mogelijk een veel beter beeld gaf van haar stage dan een eventueel geschreven verslag. En niet in de laatste plaats was het voor haar begeleider een genot om naar te kijken, in plaats van een worsteling om doorheen te komen.

Featured image: elvinstar

16 February, 2014 Blogpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *