Samenwerken 2.0?

In 2010 schreef ik het boekje Van digibeet naar digibord, een boekje over de inzet van digiborden in het onderwijs. Het was de tijd dat iedere onderwijsinstelling op zijn minst nadacht over de aanschaf ervan. Samen met een collega bedacht ik drie scenario’s voor de inzet van dergelijke borden in de klas: voor klassikale instructie, […]

Oogstdag A12

Een belangrijk onderdeel van de trajecten die wij doen op scholen is de afsluitende bijeenkomst, een bijeenkomst die volledig wordt verzorgd door de deelnemende docenten. Dat is altijd weer een feestje, omdat dan heel goed zichtbaar wordt wat het traject – in de klas! – heeft opgeleverd. Maar het is ook een feestje omdat ik […]

Voorkennis activeren

De scholen in het zuiden van Nederland zijn weer begonnen. De komende weken volgen noord en midden Nederland. Veel leraren zijn echter al eerder gestart. Er moet al van alles gebeuren voordat de leerlingen komen en het is belangrijk als leraar om een goede start te maken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor een nieuw […]