Samenwerken 2.0?

In 2010 schreef ik het boekje Van digibeet naar digibord, een boekje over de inzet van digiborden in het onderwijs. Het was de tijd dat iedere onderwijsinstelling op zijn minst nadacht over de aanschaf ervan. Samen met een collega bedacht ik drie scenario’s voor de inzet van dergelijke borden in de klas: voor klassikale instructie, […]

Teaching and assessing

Via een blog van Wilfred Rubens, “Leerdoelen en de taxonomie van Bloom,” stuitte ik op een al wat oudere, maar zeer interessante publicatie uit het tijdschrift ‘Theory into practice’: Revising Bloom’s Taxonomie. In een van de artikelen in die publicatie schrijft Mayer over ‘rote learning versus meaningful learning.’ The revised Taxonomy is based on the […]

Taxonomieën ontrafeld

Al sinds jaren worden voor verschillende leeractiviteiten en leerstofopdrachten indelingen gebruikt, waarvan de taxonomie van Bloom de meest bekende is. Momenteel zijn veel scholen voor indeling in hogere orde denk(opdrachten) en lagere orde denk(opdrachten) geïnteresseerd in een eenvoudiger categorisering zoals OBIT en RTTI. In deze gastblog van Lambrecht Spijkerboer wat meer achtergronden over deze indelingen […]

Peer review

Net voor de vakantie schreef ik voor The Crowd een korte blogpost over succesfactoren voor peer review: Vorige week was ik in de gelegenheid om op de HAN een workshop bij te wonen over peer review van Mariel van Pelt en Esther van Popta, beide verbonden aan de HAN. Van Popta promoveert op dat onderwerp […]

Vraatzuchtig #blimagenl

Dank Frans voor de #blimagenl uitdaging! Ik heb gekozen voor de foto van de rups. Nu ligt het voor de hand om een blogpost te schrijven over hoe onze leerlingen zich ontwikkelen van rups tot vlinder en hoe wij ze daarbij dienen te ondersteunen. Maar daar heb ik geen zin in. Ik vroeg mij af: welke […]

Radboud UMC

Ik werk een dag per week voor het Radboud UMC in Nijmegen. De opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen worden volledig herzien en met een team van onderwijskundigen ondersteunen wij die herziening. Mijn bijdrage ligt uiteraard vooral op het domein ‘Onderwijs en ICT’. Een belangrijk onderdeel daarvan is het trainen van artsen die in hun onderwijs […]

6 valkuilen

Deze blogpost verscheen eerder op het blog van kultiv8. 6 valkuilen in een ICT-beleidsplan Ik krijg veel ICT-beleidsplannen van scholen onder ogen. Beleidsplannen met daarin uitgangspunten, argumenten en voornemens om voor (meer) ICT te kiezen. De kwaliteit van die beleidsplannen wisselt enorm, evenals de mate waarin ze gedragen worden door anderen dan de schoolleiding alleen. […]

Leren Doen

Onderstaand artikeltje schreef ik voor het Like to Share Magazine. Ik plaats het hier nogmaals, omdat ik eigenlijk op zoek ben naar leerkrachten die iets dergelijks ook in hun eigen klassen willen opzetten. Dat is overigens puur eigenbelang; het schrijven van al die opdrachten is namelijk nogal veel werk. Dus ik dacht, als er nou […]

Oogstdag A12

Een belangrijk onderdeel van de trajecten die wij doen op scholen is de afsluitende bijeenkomst, een bijeenkomst die volledig wordt verzorgd door de deelnemende docenten. Dat is altijd weer een feestje, omdat dan heel goed zichtbaar wordt wat het traject – in de klas! – heeft opgeleverd. Maar het is ook een feestje omdat ik […]